Mit navn er Erik Bo Rasmussen og jeg vil gerne være din forsvarer!

 

Hvis du er mistænkt, sigtet eller tiltalt i en straffesag, har du bestemt brug for min hjælp som forsvarer - uanset om du er skyldig eller uskyldig!

Hvis du er uskyldig i de anklager der er fremsat mod dig, er min vigtigste opgave at få dig frifundet, men skulle du blive dømt for kriminalitet, du har begået, er det min opgave at sikre, at du får den mildeste straf af alle.

Det er vigtigt at understrege, at mit arbejde er fuldstændigt uafhængigt af både politi, anklagemyndighed og domstol. Min eneste interesse i sagen er at være din forsvarer og kæmpe din sag, fra start til slut, uanset om du er skyldig eller uskyldig!

På denne hjemmeside kan du se, høre og læse mere om mit virke som forsvarer.

Jeg er forsvarer

For alle!

Jeg er din forsvarer uanset din nationalitet, etniske oprindelse, religion, køn, politisk observans, og uanset dit tilhørsforhold til bestemte grupper. Jeg er din forsvarer, uanset om du er sigtet for mindre alvorlig eller meget alvorlig kriminalitet...

Læs mere …

 

Min tavshedspligt

og din ærlighed

Det optimale samarbejdemellem en tiltalt og hans forsvarer, er et samarbejde, hvor der er størst mulig tillid mellem de to. Jeg har tavshedpligt, og jeg fortæller ingen, hvad du fortæller mig. Til gengæld er det vigtigt, at du er ærlig overfor mig...

Læs mere …

 

Alene mod staten

Få hjælp i skakspillet

Når du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, er du helt alene, og din modstander er Statsmagten. Du har kun mig som forsvarer at støtte dig til. Processen kan føles som et skakspil, hvor felterne aldrig er placeret, som du forventer...

Læs mere …

 

 

I forbindelse med advokatfirmaets bistand kan det oplyses, at advokat Erik Bo Rasmussen er eneste advokat i advokatselskabet Erik Bo Rasmussen ApS, cvr.nr.: 32473199, at han er beskikket af Justitsministeriet som advokat og er en del af Det danske Advokatsamfund, samt at advokatselskabet har tegnet ansvarsforsikring gennem forsikringsselskabet  HDI Danmark og stillet garanti efter de regler, som Det danske Advokatsamfund har fastsat herom.